Föreläsningar

Föreläsningarna är baserade på verkliga händelser och upplevelser!

Föreläsningar och kurser

Under den något halvroliga titeln "Talare John" erbjuder jag (John Ernstsson) i huvudsak två olika föreläsningar. Inriktningen kan finjusteras beroende på målgrupp av åhörare/deltagare. Kärnämnena är livsstrategier, personlig utveckling och återhämtning.


Den oförskönade berättelsen om min egenupplevda psykos och vägen till en helt okej tillvaro gör jag ur ett personligt perspektiv. Fastän det är ganska tunga ämnen inblandade och en väldigt verklig verklighet bakom, försöker jag alltid bidra till så många skratt som möjligt.


För företag och allmänheten/privatpersoner

Anställda är såklart också privatpersoner när de inte jobbar. Att ha en bra tillvaro i privatlivet är en viktig del för att kunna dela glädje med sin familj och vänner, men även ens arbetsplats och arbete fungerar såklart bättre när tillvaron hemma är bra. Tyvärr glömmer många att ta hand om sig själva. Jag vill belysa synsätt på livet som hjälpt mig i flera aspekter av mitt liv, inte bara till att bli drogfri, utan också till att möta motgångar och lösa personliga och vardagliga problem på ett så konstruktivt sätt som möjligt.


För studerande och medarbetare/chefer inom vård och omsorg

Jag hoppas kunna ge vårdpersonal och personer som på olika sätt arbetar/kommer arbeta med människor i utsatta situationer en inblick i hur en psykos och tillvaro som missbrukare kan vara. Tanken är att andra som lider av psykiska besvär eller annan problematik i slutändan ska bli hjälpta av detta. Ökad förståelse är ett av målen. Dialogen kring stigmatisering, antaganden, jantelagen, missbruk och öppna sinnen brukar vara mycket uppskattad. De kurser som hålls för medarbetare/chefer inom sjukvården, socialtjänsten, psykiatrin, m.fl. sker ibland tillsammans med en eller flera av mina kollegor eller uppdragsgivare.


Distansföreläsningar

Sedan våren 2020 erbjuds även föreläsningar/kurser via webben. Kontakta oss för mer info!

^