Föreläsningar
Givande dialoger med chefer/medarbetare inom socialpsykiatrisektorn i Malmö Kommun. Varma människor som jobbar med människor i utsatta positioner - är på helt rätt ställe, vid helt rätt tidpunkt. Tack för era insatser! (Bild från återhämtningsutbildning i Malmö, 2019).
Malmö stad - I denna sal utbildade vi personal inom Malmö kommun.
Åkersberga.
Föreläsningssal i Malmö kommun. Även ett till synes monotont upplägg kan ha sina färgglada punkter! ;)
Malmö universitet - Svensk utbildning har funnits i ca. 800 år, men vissa saker i livet kan man inte enbart läsa sig till.

Jag syftar bland annat på de "medmänskliga" sakerna, som ett leende, ett vänligt ord eller en klapp på axeln. Viktiga komponenter för en persons tillfrisknande, som ibland glöms bort när arbetsbelastningen blir hög.
Södertälje.
Åkersberga (Österåkers kommun).
Stockholm - Föreläsning vid konferensen 'Möjligheternas metoder'.
Malmö högskola.

"Insatser inom vården som på lång sikt förbättrar folks hälsa och levnadsstandard syns inte alltid i kortsiktig statistik."
Psykisk ohälsa är tyvärr fortfarande ett relativt tabubelagt ämne. Men det sägs att 1/4 av Sveriges befolkning lider av det, och att 3/4 av oss känner någon (privat) som gör det...
Tillredning av hasch på 90-talet i ett skyddsrum i Malmö. Vår respekt för våra liv och framtida konsekvenser av missbruket var nästintill obefintlig (jag är personen till höger i bilden).

Önskar skänka en tanke till alla fina människor som under orättvisa spelregler stupat i kampen mot droger.
Precis som att man kan motverka förkylningar med god handhygien, tror jag att man kan motverka missbruk genom att välja "rätt" väg när man står inför olika vägskäl i livet.

Inget skydd är 100% säkert, men ofta kan man försöka välja vilka situationer man önskar hamna i. Det finns kanske ett bättre alternativ än att gå till festen med droger?
Hade jag inte fått för mig att välja vägarna som ledde till att ta LSD i skogen hade det säkerligen gått bättre för mig - Även om jag inte har någon anledning att klaga på nuvarande tillvaro.
Nej, såhär efteråt kan jag säga att haschet i vattenpiporna inte vidgade vyerna, tvärtom stängde de sinnena, slöt in oss i en "bubbla", där vi fick en förvrängd och falsk världsbild. Vi blev som vilseledda reklampelare för drogerna.
Nu har jag varit fri från blandmissbruk av droger sedan 1998 och det är till stor del tack vare personen på bilden!
Något av det viktigaste i livet är att må bra och ha kul, och även hjälpa andra att kunna njuta av livet, i den mån det är möjligt. Det vore hemskt om man som gammal upptäcker att man inte unnade sig att göra det man egentligen tycker om. Oavsett vad man gillar och mår bra av, fungerar i alla fall inte knarkverktygen, de ger totalt sett bara mer lidande. Däremot hittade jag bra "tankeverktyg", som jag gärna delar med mig av. Än sålänge är lycka lagligt.
Hur välvilliga intentioner man än har och hur gott man än gör, så får man ofta "skit" och blir baktalad ändå.. Då anser jag det vara bättre att följa sin egen väg, göra det man tror är rätt mot sig själv och andra, och använda ordet "Nej" så ofta som det behövs. - Dåliga relationer och att inte våga säga ifrån när något är fel orsakar på tok för mycket lidande!
Dialoger är viktigt - även i arbetslivet.

(Bilden är tagen vid en föreläsning i Stockholms län.)
En bruten golfklubba är bra mycket enklare att byta ut än en felbehandlad patient. Yrkesgrupper som jobbar med människor behöver komma ihåg att se personen, medmänniskan, bakom alla diffusa diagnoser och "stämplar".
"Antaganden är missförståndens moder".
Hösten 2019. På denna kurs träffades medarbetare och chefer inom LSS-boende, boendestöd, goda män, m.fl. Vi hade givande samtal om bland annat stigmatisering, isolering och ensamhet - faktorer som säkert får tankarna att skena iväg för många.

Sunda relationer, mötesplatser och en hobby kan vara viktiga hjälpmedel för att bryta negativa och destruktiva tankesätt, vilket förhoppningsvis i sin tur ger mer glädje, samt mindre tid och fokus åt det "sjuka" i en persons tillvaro.
John "Talare John" Ernstsson, 2019.

Föreläsningarna är baserade på verkliga händelser och upplevelser!

Föreläsningar och kurser

Under den något komiska titeln "Talare John" erbjuder jag (John Ernstsson) i huvudsak två olika föreläsningar. Inriktningen kan finjusteras beroende på målgrupp av åhörare/deltagare. Kärnämnena är livsstrategier, personlig utveckling och att återhämtning i olika former (även ur mycket svåra tillstånd) är möjligt.


Den oförskönade berättelsen om min egenupplevda psykos och vägen till en högst rimlig tillvaro gör jag ur ett personligt perspektiv. Fastän det är ganska tunga ämnen inblandade och en väldigt brutal verklighet bakom, försöker jag alltid bidra till så många skratt som möjligt!


För företag och allmänheten/privatpersoner

Anställda är också privatpersoner när de inte jobbar. Att ha en bra tillvaro i privatlivet är en viktig del för att kunna dela glädje med sin familj och vänner, men även ens arbetsplats och arbete fungerar såklart bättre när tillvaron hemma är bra. Tyvärr glömmer många att ta hand om sig själva. Jag vill belysa synsätt på livet som hjälpt mig i flera aspekter av mitt liv, inte bara till att bli drogfri, utan också att möta motgångar och lösa personliga och vardagliga problem på ett så konstruktivt sätt som möjligt.


För medarbetare/chefer inom vård och omsorg, samt studerande

Jag hoppas kunna ge vårdpersonal och personer som på olika sätt arbetar/kommer arbeta med människor i utsatta situationer en inblick i hur en psykos och tillvaro som missbrukare kan vara. Tanken är att andra som lider av psykiska besvär eller annan problematik i slutändan ska bli hjälpta av detta. Ökad förståelse är ett av målen. Dialogen kring stigmatisering, antaganden, jantelagen, missbruk och öppna sinnen brukar vara mycket uppskattad. De kurser som hålls för medarbetare/chefer inom sjukvården, socialtjänsten, psykiatrin, m.fl. sker ibland tillsammans med en eller flera av mina kollegor/uppdragsgivare.


Distansföreläsningar

Sedan våren 2020 erbjuds även föreläsningar/kurser via webben. Kontakta oss för mer info!

^